سبلان

رویای جاده‌سازی در دامنه‌های ساوالان تمامی ندارد

رویای جاده‌سازی در دامنه‌های ساوالان تمامی ندارد

رویای جاده‌سازی در دامنه‌های ساوالان تمامی ندارد جاده‌ای که این کوه مقدس را از ثبت جهانی دور کرده، فاقد پیوست زیست محیطی بوده و زندگی برخی حیوانات مثل زیستگاه خرس قهوه‌ای را به نابودی می کشاند.

ییلاق سبلان

ییلاق سبلان

عکسی از ییلاق سبلان در روزهای بهاری