ریمل

چرا زنان آرایش می‌کنند؟

چرا زنان آرایش می‌کنند؟

تا به حال به این فکر کرده‌اید که چقدر از وقت‌تان جلوی آینه برای کشیدن خط چشم یا زدن رژ و ریمل می‌گذرد؟ سوالی که ممکن است ذهن هرکسی را درگیر کند، این است که چرا ما زنان آرایش می‌کنیم ؟