رضایت

ماده ای که شادی و طول عمر را بیشتر می کند

ماده ای که شادی و طول عمر را بیشتر می کند

 دانشمندان معتقدند سروتونین می‌تواند به‌عنوان تنظیم‌کننده خُلق‌وخو عمل کند. همچنین گفته می‌شود که سروتونین به الگوی خواب سالم و افزایش میزان شادمانی هم کمک می‌کند

شغلم را دوست ندارم

شغلم را دوست ندارم

مشاوره فردی: شغلم بد جوری روی اعصابم است.