رحیم نوعی اقدم

سردار رحیم نوعی اقدم

سردار رحیم نوعی اقدم

فرماندهی قرارگاه حضرت زینب(س) در سوریه از مهمترین سوابق سردار رحیم نوعی اقدم می باشد.