دین

آیا جامعه ایرانی دیندارتر شده است؟ 

آیا جامعه ایرانی دیندارتر شده است؟ 

با گذشت ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت در راستای غایات دینی، خیلی از اندیشمندان گاها می پرسند «آیا جامعه ایرانی دیندارتر شده است؟»