دماغ

خون دماغ شدن و دلیلش

خون دماغ شدن و دلیلش

حدود ۹۰ درصد خون‌ریزی‌های بینی در این ناحیه رخ می‌دهد که ۵ شریان را در خود جای داده است، اما خون دماغ شدن بین کودکان و سالمندان از بقیه بیشتر است، چرا؟