دستبرد

دستبرد برگ های چک توسط شاگرد کارواش

دستبرد برگ های چک توسط شاگرد کارواش

فردی که بخاطر سهل انگاری، دسته چک اش مورد سرقت گرفته بود، می گوید: از اول می دانستم این کار شاگرد کارواش بود.

داستان سرقت کابل های برق توسط جوان ۲۸ ساله

داستان سرقت کابل های برق توسط جوان ۲۸ ساله

جوان ۲۸ ساله با بیان داستان سرقت کابل های برق گفت: دختران و پسران دیگری را برای سرقت قطعات خودرو با خودم همراه کردم.

مواد مخدر صنعتی جدید و خانه خراب کن

مواد مخدر صنعتی جدید و خانه خراب کن

سارقی که به اتهام سرقت دستگیر شده بود، می گوید: این سرقت ها برای تامین هزینه های اعتیادم به مواد مخدر صنعتی است.