دریا

دریاچه نئور احیا می شود

دریاچه نئور احیا می شود

مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: احیای دریاچه طبیعی و زیستگاه بومی نئور با مشارکت محیط زیست و شیلات ضروری است.

معرفی رشته مهندسی دریا

معرفی رشته مهندسی دریا

آشنایی با رشته مهندسی دریا، مهارت های موردنیاز و آینده حرفه ای اش از زبان یک دانشجوی استعدادهای درخشان