خواننده

همه گیری موسیقی سخیف؛ چرا؟

همه گیری موسیقی سخیف؛ چرا؟

در این مقاله سعی دارم به بررسی کوتاه علل شنیده شدن آثار سخیف، سطح‌پایین و حتی زننده‌ای بپردازم و نگاهی داشته باشم به مسئولیت خود ما در ایجاد چنین ماجرایی.

خواننده کنسرت

خواننده کنسرت

خواننده کنسرت concert singer