خلافکار

دختری ثروتمند که عاشق یک خلافکار شده بود

دختری ثروتمند که عاشق یک خلافکار شده بود

این زن می گوید: با «عادل» در فضای مجازی آشنا شدم و پس از مدتی ارتباط پیامکی به او دل باختم ولی وقتی با او ازدواج کردم که فهمیدم او خلافکار است.