حبیب احمدی

تعامل با رسانه ها باید سرلوحه کار روابط عمومی ها باشد

تعامل با رسانه ها باید سرلوحه کار روابط عمومی ها باشد

رییس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل در جلسه تودیع و معارفه مدیر روابط عمومی این اداره گفت: هنر روابط عمومی ارتباط دوسویه و تعامل حسنه با رسانه ها باید باشد.