تیراندازی

تیراندازی با اسلحه شکاری در پارس آباد

تیراندازی با اسلحه شکاری در پارس آباد

تیراندازی با اسلحه شکاری در شهرک غفاری پارس آباد مغان مصدوم برجا گذاشت.