توقع

بلایی که توقعات سر ما می آورد

بلایی که توقعات سر ما می آورد

سوال این است که آیا از منظر روانشناسی، توصیه می‌شود که توقعات‌مان را از آدم‌ها صفر کنیم یا نه؟ در ادامه، نکاتی در همین باره مطرح خواهد شد.

۵ روش برای اینکه راحت زندگی کنیم

۵ روش برای اینکه راحت زندگی کنیم

توقعات بیجا از دیگران یکی از زمینه‌های سلب شادی است که در اینجا به ۵ روش برای رضایت از زندگی اشاره می کنیم.