توسعه

استان های کمتر توسعه یافته نباید مورد بی مهری قرار گیرد

استان های کمتر توسعه یافته نباید مورد بی مهری قرار گیرد

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: استان‌های کمتر توسعه یافته نظر اردبیل نباید از منابع عمده ملی بی بهره باشند و یا مورد غفلت قرار گیرند.

شماره ۱۱۰ نشریه توسعه اردبیل منتشر شد

شماره ۱۱۰ نشریه توسعه اردبیل منتشر شد

نشریه توسعه اردبیل در شماره جدید خود ضمن پرداختن به رویداد ۲۰۲۳ اردبیل و همچنین افزایش آمار تصادفات در این استان به سوژه .و گزارش اصلی خود را به سگ های ولگرد اختصاص داده است.

اهتمام دولت در خصوص افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون

اهتمام دولت در خصوص افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون

عادل کریمی گفت:دولت در اجرای مصوبات مجلس در خصوص افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اهتمام کافی داشته باشد و از طرفی مجلس نیز در قوانین بودجه سنواتی آتی این مهم را در اولویت خود داشته باشد.