ترجمه

فعالیت های روزمره که خوب نیست

فعالیت های روزمره که خوب نیست

خیلی وقت ها فعالیت هایی ساده مثل خواب و ورزش خوب نیست و می توانند برای سلامتی ما ضرر داشته باشند.

ابتکار جدید گوگل برای ترجمه های لحظه ای

ابتکار جدید گوگل برای ترجمه های لحظه ای

گوگل از نمونه اولیه عینک هوشمندی که می‌تواند زبان‌های دیگر را به صورت لحظه‌ای ترجمه کند و متن را روی لنزهای خود نمایش ‌دهد، رونمایی کرد.