بورس

موقعیت شرکت های فعال اردبیل در بورس

موقعیت شرکت های فعال اردبیل در بورس

طلاعیه‌های متعددی درخصوص افشای اطلاعات بااهمیت شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر می شود که در این بخش ما به وضعیت شرکت های اردبیل در بورس می پردازیم.

رشد ۱۱ هزار واحدی شاخص کل بورس

رشد ۱۱ هزار واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس امروز هم صعودی بود، در آخرین روز های فرورودین شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۱۱ هزار واحدی به عدد یک میلیون و ۵۱۳ هزار واحدی رسید.