بهروز پورسلیمان

حجم تجارت ایران با جمهوری آذربایجان کاهش یافت

حجم تجارت ایران با جمهوری آذربایجان کاهش یافت

نایب رئیس اتاق بازرگانی اردبیل گفت: در حال حاضر با کاهش حجم تجارت ایران با جمهوری آذربایجان روبه‌رو هستیم که نسبت به سال گذشته ۷ درصد کاهش پیدا کرده است.