بندناف

بندناف چگونه در بیماری ها کمک می‌کند؟

بندناف چگونه در بیماری ها کمک می‌کند؟

انتشار تصویری حیرت‌انگیز از یک بندناف که به امید قبولی فرزند در محوطه دانشگاه شریف انداخته‌شده، نکات قابل‌تاملی دارد.