بندناف

گره‌زدن آینده فرزند به بندنافش!

گره‌زدن آینده فرزند به بندنافش!

انتشار تصویری حیرت‌انگیز از یک بندناف که به امید قبولی فرزند در محوطه دانشگاه شریف انداخته‌شده، نکات قابل‌تاملی دارد.