بخشش

جان تازه زندگی با گذشت و ایثار

جان تازه زندگی با گذشت و ایثار

زندگی که می‌تواند با گذشت، جان تازه‌ای بگیرد و از نو جوانه بزند چرا عمل نکنیم.

اشک های شوقی در خروجی زندان

اشک های شوقی در خروجی زندان

زندان، محل تحمل جزای ناشی از جرم است اما بسیاری از زندانیان نه به دلیل ارتکاب به جرایم عمدی بلکه به دلیل بدهی مالی گرفتار آن می‌شوند.

حادثه خیارک اردبیل ختم به خیر شد

حادثه خیارک اردبیل ختم به خیر شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل اظهار کرد:  حادثه خانواده قاتل و مقتول در اردبیل که در طول یکسال گذشته به تعداد سه نفر در روستای خیارک منجر به قتل شده بود، به رضایت ختم شد.