اپلیکیشن

۳ پیشنهاد برای کودکانی که عاشق موبایل هستند

۳ پیشنهاد برای کودکانی که عاشق موبایل هستند

استفاده از اپلیکیشن های محدود کننده، مشخص‌کردن برنامه زمانی و. .. توصیه هایی برای مقابله با استفاده زیاد کودکان از موبایل است.