اهدای عضو

اهدای عضو

اهدای عضو

اهدای عضو در یک نگاه

اردبیل رتبه نخست شناسایی بیماران مرگ مغزی

اردبیل رتبه نخست شناسایی بیماران مرگ مغزی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل گفت: استان اردبیل در چهار سال گذشته رتبه نخست شناسایی بیماران مرگ مغزی و اهدای عضو در کشور را به دست آورده است.

اعزام هفتمین ایثارگر اردبیلی به تهران

اعزام هفتمین ایثارگر اردبیلی به تهران

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل گفت: هفدهمین ایثارگر از استان اردبیل برای اهدای عضو به تهران اعزام شد.

۱۱ هزار اردبیلی کارت اهدای عضو دارند

۱۱ هزار اردبیلی کارت اهدای عضو دارند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان اردبیل از دریافت کارت اهدای عضو ۱۱ هزار نفر در استان خبرداد.

بدن هفتمین ایثارگر از اردبیل اهدا شد

بدن هفتمین ایثارگر از اردبیل اهدا شد

اعضای بدن زنده‌یاد عبدالرحیم معزز ابلی ۴۲ ساله، اهل و ساکن روستای خوجین از توابع شهرستان خلخال که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده وی به بیماران نیازمند اهدا شد.

اعضای جوان ٢۵ ساله اهداء شد

اعضای جوان ٢۵ ساله اهداء شد

اعضای بدن مرحوم مهدی حجازی، ٢۵ ساله، اهل روستای کزج از توابع هشجین خلخال نجات بخش چندین بیمار نیازمند اهدای عضو شد.