اجنه

دختر ۱۸ ساله: خانه ما در اجاره اجنه قرار دارد

دختر ۱۸ ساله: خانه ما در اجاره اجنه قرار دارد

دختر ۱۸ ساله با بیان اینکه پدرم از طریق اجنه های می خواهد ثروتمند شود، گفت: مادرم نیز با پدرم همکاری می کند و خانه ما کلا در اختیار ارواح قرار گرفته است.