ابرو

قرینه‌سازی ابروهای یک دختر بچه!

قرینه‌سازی ابروهای یک دختر بچه!

انتشار تصویری از بند انداختن صورت و قرینه‌سازی ابرو یک دختربچه واکنش‌های زیادی در شبکه‌های‌اجتماعی داشته؛ چرا این کار اشتباه است؟

ابروی چشم

ابروی چشم

ابروی چشم Eyebrows