آسم

راه درمانی برای بیماری آسم

راه درمانی برای بیماری آسم

آسم، یک بیماری مزمن است که علایمی چون تنگی نفس را به دنبال دارد تاکنون هیچ روش قطعی برای درمان این بیماری وجود نداشته است اما به تازگی دانشمندان خبر از کشف یک راه درمانی برای این بیماری دادند.