آرتروز

آرتروز گردن عوامل و عوارض آن

آرتروز گردن عوامل و عوارض آن

خیلی از اطرافیان ما از بیماری آرتورز گردن رنج می برند ولی با درست خوابیدن، ترک سیگار، رژیم غذایی درست و… می توان از ابتلا به این بیماری کرد.