آراز

سهم ما از آراز چقدر است؟

سهم ما از آراز چقدر است؟

در آینده در مناطق مختلف کشور با بحران و مشکلات آب مواجه هستیم با این اوصاف آیا سهم ۳۰ درصدی که از رودخانه آراز مطرح شده کمتر می شود؟