آبخیزداری

بند آبخیزداری، بند را به آب داد

بند آبخیزداری، بند را به آب داد

فرماندار گرمی با انتقاد شدید از ضعف اجرای ۷ بند ابخیزداری گفت: هدر رفت ۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه ها پذیرفتنی نیست.