صفحه تاریخ

(برگه 6)
آبگرم پهلنو سرعین در سال ۱۲۸۰

آبگرم پهلنو سرعین در سال ۱۲۸۰

چشمه آبگرم پهنلو سرعین- عکاس: علی خان والی – حوالی سال ۱۲۸۰

چشمه آبگرم سردابه حوالی سال ۱۲۸۰

چشمه آبگرم سردابه حوالی سال ۱۲۸۰

چشمه آبگرم سردابه روستای وکیل آباد

روس ها مشتری پر و پا قرص املاک اردبیلی ها

روس ها مشتری پر و پا قرص املاک اردبیلی ها

محمد ساعد مراغه‌ای، ساعدالوزرا، به روایت خودش

آبگرم سردابه در سال ۱۳۵۸

آبگرم سردابه در سال ۱۳۵۸

آبگرم سردابه در سال ۱۳۵۸

روایت قحطی بزرگ اردبیل در جنگ جهانی اول

روایت قحطی بزرگ اردبیل در جنگ جهانی اول

شرایط اجتماعی و اقتصادی به گونه ای بغرنج بود که اصطلاح “نان اوچ تومانی”،«پته»، «شیطان نانی» در این دور رواج اقتاد و دویست کودک صغیری که پدر و مادر خود را در این دوران از دست داده بودند، به امور خیریه سپرده شدند.

اردبیل در جنگ جهانی دوم؛ عقب نشینی به سمت نیر و صائین

اردبیل در جنگ جهانی دوم؛ عقب نشینی به سمت نیر و صائین

اردبیل تا آن روز در معرض حمله هوایى قرار نگرفته بود و حتى مردم شهر بیشتر از دو سه بار هواپیما ندیده بودند، از این رو با همه سرگشتگى به پشت‏بامها آمدند و به تماشاى آنها ایستادند.

اوضاع اردبیل وقتی که تانک های روسی وارد شهر شدند

اوضاع اردبیل وقتی که تانک های روسی وارد شهر شدند

حدود ساعت ۲ بعد از ظهر بود که نیروی زمینی روس ها هم وارد شهر شد و در چند روز بعد با عجله باند موقتی را برای فرود هواپیما در اردبیل ساختند.

حضور سربازان روس در پادگان اردبیل

حضور سربازان روس در پادگان اردبیل

این عکس مربوط به سال ۱۳۲۰ خورشیدی می باشد.

منتظران ظهور در اردبیل

منتظران ظهور در اردبیل

عکسی از منتظران ظهور ، مقابل یکی از عمارت های تاریخی اردبیل

قدیمی ترین عکس از آبگرم قوتورسویی

قدیمی ترین عکس از آبگرم قوتورسویی

چشمه آبگرم معدنی قوتورسویی شهر لاهرود در دوره قاجار