۱۳ بدر

پیش بینی هوای استان اردبیل در سیزده بدر

پیش بینی هوای استان اردبیل در سیزده بدر

 پیش بینی وضعیت جوی استان اردبیل در روز 13 بدر

گرمترین سیزده بدر ۲۰ سال اخیر!

گرمترین سیزده بدر ۲۰ سال اخیر!

پیرو‌ پیش آگاهی ها با تقویت و پیشروی پرفشار جنب حاره به عرضهای بالا موج هوای گرم از امروز نیمهء شمالی ایران را در بر می گیرد.

اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در روز ۱۳ بدر

اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در روز ۱۳ بدر

ستاد مدیریت بحران شهرستان مشگین شهر بخاطر احتمال طغیان رودخانه ها اطلاعیه ای صادر کرد.