یائسگی

گاهی زنان بی خواب می شوند، چرا؟

گاهی زنان بی خواب می شوند، چرا؟

از هر چهار زن، یک نفر به بی خوابی مبتلا می‌شود، در حالی که از هر پنج مرد، یک نفر به این اختلال مبتلاست.

دردهای همراه با یائسگی

دردهای همراه با یائسگی

یائسگی با بروز آپنه خواب و درد مفاصل همراه است.

بعد از یائسگی مادرم اتفاقی عجیب افتاد

بعد از یائسگی مادرم اتفاقی عجیب افتاد

بعد از یائسگی مادرم زندگی ما بهم ربخته و حال روانی‌ او اصلا خوب نیست.