گمرک

عوارض گمرکی ماشین آلات دسته دوم حذف می شود

عوارض گمرکی ماشین آلات دسته دوم حذف می شود

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل گفت: حذف تعرفه گمرکی برای واردات ماشین‌آلات صنعتی برای تجهیز و توسعه واحدهای تولیدی استان در دست بررسی است تا عوارض گمرکی حذف و امکان واردات ماشین‌آلات دسته دوم صنایع مختلف فراهم شود.

گمرک

گمرک

وردی گمرک ایران