گلیسیرین

ترکیباتی که برای پوست معجزه می کند

ترکیباتی که برای پوست معجزه می کند

گلیسیرین خاصیت فراروانی دارد و ترکیب آن با برخی مواد باعث لطافت پوست می شود.