گلزار شهدا

اجرای ساماندهی گلزار شهدای اردبیل

اجرای ساماندهی گلزار شهدای اردبیل

سیدکمال‌الدین میرجعفریان گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما، سامان‌دهی گلزار شهدای استان اردبیل طی سال آینده تکمیل می‌شود.