کولر

عوارض بد کولر و پنکه

عوارض بد کولر و پنکه

هوا گرم است و خوابیدن زیر باد کولر هم عوارضی چون خشک شدن راه های تنفسی، گرفتگی عضلات و سردردهای میگرنی و سینوسی دارد.