کود

‍ کاهش 45 درصدی قیمت کودهای شیمیایی در سال 1401

‍ کاهش 45 درصدی قیمت کودهای شیمیایی در سال 1401

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: از اول فروردین ۱۴۰۱، کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه را با قیمت جدید در اختیار کشاورزان قرار می دهیم.