کهکشان

«اوموآموا» بشقاب پرنده بیگانه ها است؟

«اوموآموا» بشقاب پرنده بیگانه ها است؟

مروری بر تاریخچه «اوموآموا» که به تازگی ادعا شده یک فناوری بیگانه بوده و ما به اشتباه تصور کردیم یک تکه سنگ طبیعی ‌فضایی است.

معمای جدید کهکشان راه شیری

معمای جدید کهکشان راه شیری

آشنایی با «کمان ای»، سیاهچاله ای در مرکز کهکشان راه شیری که به لطف دانشمندان موفق به دیدنش شدیم.

دستیابی به فناوری های سفر در زمان

دستیابی به فناوری های سفر در زمان

برخی فایل‌های منتشر شده «پنتاگون» از دسترسی انسان به سفر در زمان و دستیابی به فناوری‌های ضد جاذبه خبر می‌دهد، ماجرا چیست؟