کمپ

کمپ های لاکچری ترک اعتیاد چقدر هزینه دارد؟

کمپ های لاکچری ترک اعتیاد چقدر هزینه دارد؟

در این پرونده، قصد ترک برادر فرضی ام از ماده مخدر شیشه را بهانه کردم تا با چند کمپ‌ و کلینیک خصوصی تماس بگیرم، از کم‌و‌کیف آپشن‌هایشان سر در بیاورم، منوی قیمت‌هایشان را بگیرم.