کلام الله صفری

سرانه فضای آموزشی اردبیل پایین است

سرانه فضای آموزشی اردبیل پایین است

کلام الله صفری مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت:همچنان در استان اردبیل سرانه فضای آموزشی پایین است و با استاندارد کشوری که هشت متر مربع است، فاصله داریم.

راه اندازی هنرستان بین المللی در بیله سوار

راه اندازی هنرستان بین المللی در بیله سوار

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: هنرستان بین المللی با هدف اجرای سیاست‌های برون مرزی در ایجاد روابط سازنده و گسترش دانش ایرانی در جهان در شهرستان بیله‌سوار راه‌اندازی می‌شود.

اردبیل آماده استقبال از خانواده‌های فرهنگیان

اردبیل آماده استقبال از خانواده‌های فرهنگیان

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: ۱۲۵ مدرسه استان اردبیل با یک‌هزار و ۱۰ کلاس درس آماده استقبال از میهمانان فرهنگی هستند.

دریافت وجه در مدارس دولتی اردبیل ممنوع است

دریافت وجه در مدارس دولتی اردبیل ممنوع است

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: دریافت هر وجهی به غیر از حق کااب و بیمه در هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان ممنوع است.

اردبیل در کنکور رتبه 25 را دارد

اردبیل در کنکور رتبه 25 را دارد

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: بر اساس آخرین گزارش سازمان سنجش در سال ۱۴۰۰ جایگاه استان اردبیل در کنکور سراسری ۲۵ کشور است.

صفری مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل شد

صفری مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل شد

کلام الله صفری به عنوان مدیرکل آموزش وپرورش استان اردبیل منصوب شد.