کشمش

برای وزن کم کردن از کجا شروع کنیم

برای وزن کم کردن از کجا شروع کنیم

استفاده از قند و شکر موجب افزایش وزن می شود پس برای وزن کم کردن این مواد را از مصرف روزانه خط بزنید.