کشتارگاه

فقط نگاه انتفاع محور به کشتارگاه قابل قبول نیست

فقط نگاه انتفاع محور به کشتارگاه قابل قبول نیست

فرماندار مشگین شهر گفت: کشتارگاه یک مجموعه بهداشتی در راستای تامین سلامت عمومی جامعه است و فقط نگاه انتفاع محور به آن قابل قبول نیست.

چالش کشتارگاه صنعتی آراللو

چالش کشتارگاه صنعتی آراللو

پی گیری رفع مشکلات کشتارگاه صنعتی آراللوی بزرگ