کتک

ویژگی زنان کتک خورده و آستانه تحمل آنان

ویژگی زنان کتک خورده و آستانه تحمل آنان

ویژگی های زنان کتک خورده و آسیب دیده چیست و چطور باید سکوت شان را بشکنند؟

عروس کینه ای مادر شوهرش را زیر کتک گرفت

عروس کینه ای مادر شوهرش را زیر کتک گرفت

زن سالمند با بیان اینکه تا جاییکه از دستم بر می آمد می خواستم خانواده ام را حفط کنم، می گوید: آخر تلاش من باعث شد تا عروسم مرا زیر کتک بگیرد.

کاش دستم می شکست تا روی تو بلند نشود

کاش دستم می شکست تا روی تو بلند نشود

پیرمردی که بارها پسرش را زیر کتک گرفته بود، می گوید: این دستانم بشکند که روی فرزندی چون تو بلند شد.

رفتارهایی خطرناک زنان با شوهر

رفتارهایی خطرناک زنان با شوهر

قطع ارتباط چشمی، حاضرجوابی‌های غیرمنصفانه، بی‌اعتنایی و … از رفتارهایی خطرناک زنان با شوهرانشان است که باعث نابودی عزت‌نفس شوهر شده و پایداری زندگی‌مشترک را به‌خطر می‌اندازد.

اقدام عجیب دختر ۲۵ ساله در خانه

اقدام عجیب دختر ۲۵ ساله در خانه

این دختر می گوید: وقتی به درخواست پدرم جواب سربالا دادم او در رختخواب مرا زیر کتک قرار داد.