کارفرمایان

واریز مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان اردبیل

واریز مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان اردبیل

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: با اجرای طرح مشوق‌های بیمه‌ای در اردبیل، این مشوق‌ها به حساب کارفرمایان واریز می‌شود.