چک

دستبرد برگ های چک توسط شاگرد کارواش

دستبرد برگ های چک توسط شاگرد کارواش

فردی که بخاطر سهل انگاری، دسته چک اش مورد سرقت گرفته بود، می گوید: از اول می دانستم این کار شاگرد کارواش بود.

زنی 27 ساله‌: پسرخاله ام هنوز به من نظر دارد

زنی 27 ساله‌: پسرخاله ام هنوز به من نظر دارد

پسرخاله ام می‌گوید از شوهرت طلاق بگیر تا از زندان آزادش کنم.