چاه

6 هزار و 700حلقه چاه در استان اردبیل وجود دارد

6 هزار و 700حلقه چاه در استان اردبیل وجود دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: یک هزار و ۷۰۰ حلقه چاه غیرمجاز از زمان اجرای طرح احیا و تعادل بخشی در استان انسداد شده است.

مسدودیت 134 حلقه چاه غیرمجاز در اردبیل

مسدودیت 134 حلقه چاه غیرمجاز در اردبیل

نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: از ابتدای سال جاری، ۱۳۴ حلقه چاه کشاورزی غیرمجاز در سطح استان اردبیل پر و مسلوب المنفعه شده است.

چاه

چاه

عکس چاه آب