پول

شوهرم فقط بخاطر پول با من ازدواج کرده بود

شوهرم فقط بخاطر پول با من ازدواج کرده بود

این زن با اشاره به اینکه شوهرم زنی را به عقد موقت خویش درآورده است، می گوید: وقتی به او اعتراض کردم گفت فقط بخاطر پول با تو ازدواج کرده ام و گرنه ..

دوستانم مدام از من درخواست پول می کنند

دوستانم مدام از من درخواست پول می کنند

دوستانی دارم که مرا شبیه عابر بانک می بینند!

شوهرم خیلی خسیس بازی درمی‌آورد؟

شوهرم خیلی خسیس بازی درمی‌آورد؟

20 میلیون در حساب شوهرم هست ولی به من پول نمی‌دهد.

وقتی من پولدار هستم…

وقتی من پولدار هستم…

همه‌چیز را با پول می‌توان خرید؟