پل معلق

افتتاح نخستین دوچرخه هوایی کشور در هیر

افتتاح نخستین دوچرخه هوایی کشور در هیر

مجموعه هیرلند شهر هیر در کنار پل معلق شیشه‌ای صاحب اولین دوچرخه هوایی کشور شد.