پلمب

پلمپ ۱۳ نمایشگاه خودرو در مشگین شهر

پلمپ ۱۳ نمایشگاه خودرو در مشگین شهر

۱۳ نمایشگاه عرضه خودرو در راستای مطالبات مردمی و ایجاد سد معبر پلمپ شد.

۲ واحد غیرمجاز در مشگین شهر پلمب شد

۲ واحد غیرمجاز در مشگین شهر پلمب شد

پلمب مرکز غیرمجاز زیبایی و واحد دندانسازی در مشگین شهر

پلمب

پلمب

پلمب واحد متخلف توسط مامور نیروی انتظامی