پروتکل

فعالیت مراکز درمانی به ساعت 12 شب تغییر یافت

فعالیت مراکز درمانی به ساعت 12 شب تغییر یافت

استاندار اردبیل گفت: به منظور خدمات دهی بیشتر به مبتلایان کرونا و مراجعات سرپایی به درمانگاه ها، فعالیت و خدمات رسانی مراکز درمانی و داروخانه ها تا ۱۲ شب ادامه خواهند داشت.