ویلکیج

نمی خواهیم ویلکیج دچار درد بی درمان اصفهان شود!

نمی خواهیم ویلکیج دچار درد بی درمان اصفهان شود!

باید بحران اصفهان درس عبرت و چراغ راه مسئولان اردبیل باشد تا مردم مجبور نباشند در آینده خانه و آبادانی خود را ول کرده و به شهرهای دیگر مهاجرت کنند.

آیا سازه اشکانی قربانی سودجویی یک کارخانه می شود؟

آیا سازه اشکانی قربانی سودجویی یک کارخانه می شود؟

سرمایه گذار کارخانه‌‌ی فولاد در نمین ۱۰۰ هکتار زمین خریداری می‌کند تا سازه های کارخانه اش را برپا کند زمینی که بعدها مشخص می شود  چند هزار مترمربع از این املاک محوطه‌ای تاریخی – باستانی است.