ویزیت

کارهایی که قبل از ویزیت دکتر باید انجام داد

کارهایی که قبل از ویزیت دکتر باید انجام داد

بسیاری از تشخیص‌های اشتباه پزشکان منجر به آسیب جدی بیمار می‌شود و دلیل بیشتر این خطاها هم خود بیماران هستند پس قبل از ویزیت دکتر این 7 کار را انجام بدهید.